ما هنرمندان باید همیشه پشت یکدیگر باشیم و هیچوقت تو مشکلات همدیگر رو تنها نزاریم.  هیچوقت نباید یاد و خاطره زنده یاد عبدالهی از خاطرها دور بشه چون اولین کسی بود که موسیقی استان هرمزگان رو به همگان معرفی کرد و همچنین از هنرمندان تا زمانی که در این دنیا هستند قدردانی شود نه پس از مرگ انها.

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 30 آذر 1388    | توسط: HIMA    | طبقه بندی: مشکلات و پیشنهادات موسیقی،     |
نظرات()