تومبا یکی از ادوات و سازهای کوبه ای است که در فرهنگ موسیقی ما (بندرعباس) جای خاصی را دارد و در بین اهالی موسیقی از محبوبیت خاصی برخوردار است/ این ساز یکی از سازهای آفریقایی ودر عین حال جهانی است/ سالهای نچندان طولانی بعد از بوجود آمدن ریتم بندری تومبا هم جزو ادوات رایج در نواختن ریتم شد و همان موقع جایگاه خاصی را در بین نوازندگان کسب کرد/ پس از گذشت سالها شاهد هستیم ادوات دیگری نیز به ساز تومبا اضافه شدند مانند ( بانکو بینکو) . (کراش) و یا (چایمز) اما در اجراهای معمول بیشتر از تومبا با ادوات بانکو بینکو همراه با کراش استفاده میشود/ ساز تومبا را بنا به علایق و تنوع میتوان چند تیکه اجرا نمود یعنی 2 جفت تومبا با خمره های مختلف در کنار هم گذاشته و اجرا نمود/ نوازندگان بیشماری در سطح استان تومبا مینوازند که نیمی از آنها بصورت گوشی و تجربی ودر درصد کمی از آنها به صورت علمی و اصولی نوازندگی میکنند./ از جمله کسانی که بصورت حرفه ای و اصولی در سطح هرمزگان تومبا مینوازند میتوان به استادانی نظیر آقایان ناصر رحیمی. سعید محبی. وحید حسن رضایی اشاره کرد اما ناگفته نماند برادران کر یمی و آقای سرخابی هم جزو نفراتی هستند که به ساز تومبا تسلط کامل دارند/ 

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 1 دی 1388    | توسط: HIMA    | طبقه بندی: دانستنیهای موسیقی،     |
نظرات()